Par mums

Ja esi ieskatījies šajā lapā, tad esi ceļā pie sevis.

Arvien un arvien izzinot, iepazīstot sevi mēs dodamies sevis pilnveidošanas, atcerēšanās, savu spēju un iespēju apjaušanas, realizēšanas ceļojumā, ko dēvē par esību. Gan prāta satura, gan ķermeņa fiziskā kustība ir veids, kā arvien no jauna varam atmodināt sevī labākās kvalitātes, pieņemt gaišās un tumšās savas puses, pieņemt sevi pasaulē un pasauli sevī.

Esi sveicināts komandā!

Tikai iemācoties mīlēt, palutināt sevi, arī apkārtējiem varam palīdzēt justies saprastiem, mīlētiem un drošībā. Esam tieši tik jauni, cik jauni jūtamies. Spēkā, kas spiež mūs pie zemes, slēpjas enerģija, kuru atbrīvojot, varam celties augšup. Antigravitācijas nodarbības sniedz iespēju atraisīt sevī esošos iespēju spārnus, pacelties augstāk, noticot savām spējām, nonākt harmoniskā saskaņā ar sevi, reizē ar apkārtējiem, esību, Visumu un mācīties justies laimīgākiem un pateicīgākiem.